Tot gisteren wist ik niet dat ik eigenlijk onbewust ‘Waarderend Onderzoekend’ mijn vak uit oefen. Vaak krijg ik van klanten terug dat ze mijn vragende manier van werken waarderen en dat dit helpt bij het richting geven van gedachten en strategiebepaling.

Hoe leuk is het dan om te lezen dat vragen sleutel zijn voor verandering, zoals Marilee Adams gequote wordt in Handboek Appreciative Inquiry:

Vragen zijn de belangrijkste katalysatoren voor ons handelen, om doelen te bereiken, om te groeien en te veranderen. Omdat vragen intrinsiek zijn gekoppeld aan actie, hebben ze het vermogen om de aandacht van mensen te richten, hun percepties bij te stellen, energie op te wekken en mensen aan te zetten tot het verrichten van de noodzakelijke inspanningen die ze nodig achten. De vragen die mensen aan zichzelf stellen door middel van de verhalen die ze vertellen en de manier waarop hun relaties zich ontwikkelen, zijn de sleutel voor verandering.

Nu kan ik natuurlijk met gemak zeggen dat ik dit altijd al heb geweten… Maar dat is niet zo. Met dank aan Cora Reijerse is het nu echt tijd om me meer te verdiepen in het gedachtegoed van AI.

Hierbij alvast in het kort de methodiek

Toekomst waarmaken door ‘het beste dat is’ te waarderen, te verbeelden ‘wat is mogelijk?’, te bepalen ‘wat is nodig?’ maakt innovatie naar de toekomst mogelijk. Dat is de essentie van de methodiek AI, een mooi middel om te hanteren als startpunt voor verbetering, vernieuwing en ontwikkeling.